Ympäristöasioista huolehtiminen
on keskeinen osa yritysvastuutamme