dqPaOpyu1CVaP-zbvTqlBwUfpPRHxKU_TD-kDL2oK4c1.jpg

Jälkikäsittelyllä tarkoitetaan painatuksen jälkeistä työvaihetta, jolla voidaan personoida tuotetta. Jälkikäsittelyssä lehti tai liite voidaan osoitteistaa, lisätä niitit lehden niskaan, leikata pienemmäksi ja laittaa haluttuun nippukokoon kuljetusta varten.

Osoitteistus

Inkjet-osoitteistus tuo yksilöllistettyä tietoa joka lehteen osoitteesta arvontanumeroihin. Osoitteistus takaa sen, että jokainen osoitteistettu lehti tulee oikeaan nippuun, oikealle reitille ja oikeaan jättöpaikkaan – myös monimutkaisissa reittirakenteissa.

Nidonta

jalkikasittely_puleik

Nidonta eli stiftaus on painotekniikassa käytetty sidontamenetelmä. Lehti niitataan selkätaitoksen kohdalta kiinni, jotta sivut pysyvät luettaessa sisäkkäin. Erikseen stiftattuja osia voi olla myös kaksi sisäkkäin (esim. teemaliite).

Puhtaaksileikkaus

jalkikasittely_puleik

Painotuotteen sivun reunoista leikkaamalla poistettava osa (aineistoon varataan leikkausvara). Puhtaaksileikkauksen avulla voidaan tuotteen kokoa varioida ja se antaa tuotteelle huoliteltu vaikutelma.

MEMOSTICK

MemoStick

MemoStick eli muistutuslappu kasvattaa ilmoituksen huomioarvoa. MemoStick on irrotettava liimapintainen ilmoitus, joka voidaan lisätä tuotteen kanteen jälkikäsittelyssä.

Niputus

jalkikasittely_puleik

Lehtiniput ristiinsidotaan rahtia varten halutunkokoisiin nippuihin toivotuin kääntein. Kaikkien ”standardinippujen” koko on identtinen ja ne painavat noin 8 – 12 kg. Jokainen Sanomapainosta Matkahuollolle toimitettava lehtinippu pystytään käsittelemään automaattisesti Matkahuollon järjestelmässä, joka poistaa käsityön ja nippujen purkutarpeen postituksessa.

Postitaite

Painoprosessin lopuksi lehti postitaitetaan, valitun jakelun tarpeiden mukaisesti. Jos asiakas valitsee jakelutavakseen osoitteettoman jakelun, on tuote postitaitettava eli neljännestaitettava. Sanomapaino tarjoaa tämän jälkikäsittelypalvelun, mikäli jakelija edellyttää postitaitetta.