Vuonna 2009 aloitetun toimintajärjestelmäprojektin tuloksena saatujen sertifikaattien kriteerit käytiin huolellisesti läpi maaliskuussa ulkoisen auditoinnin yhteydessä. Uudelleensertifioinnissa käydään toiminnot läpi vuosittaista auditointia tarkemmin ja siinä löydettiin monia positiivisia havaintoja ja myös muutamia kehityskohteita. Det Norske Veritasin myöntämä sertifikaatti toimii osoituksena siitä, että yritys on sitoutunut jatkuvasti kehittämään toimintaansa. ”Toimintajärjestelmä nimettiin jo projektivaiheessa kokonaisvaltaiseksi hallinta- ja ohjausjärjestelmäksi ”KOHOksi”, jollaiseksi se on kasvanutkin. KOHO3 järjestelmän tavoitteet on rakennettu tukemaan Sanomapainon liiketoiminnallisia tavoitteita.” sanoo Sanomapainon liiketoimintajohtaja Ismo Vuoksio. Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuusasioita johdetaan tiimien kautta ja osa-alueita pyritään kehittämään jokapäiväisessä tekemisessä. Jokaisella osa-alueella on omat tavoitteensa ja mittarinsa joita seurataan säännöllisesti. “Kannamme vastuun ympäristöstä sekä pyrimme aktiivisesti rajoittamaan toiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Laatutavoitteiden mukaista kehittämistä tehdään jokapäiväisessä työssä. Työturvallisuustoiminnan suunnittelun pohjana on toiminnan riskianalyysi, jonka perusteella määritellään seurattavat työturvallisuustavoitteet”, Vuoksio jatkaa. “Pyrimme monipuolisuuteen tuotteissamme ja palvelussa, toimintavarmuutemme on huippuluokkaa ja pystymme toimimaan erittäin joustavasti. Tehtävämme on luoda edellytykset asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme kehittää tuotteita ja palveluita, jotka luovat lisäarvoa ja vastaavat tämän päivän muuttuviin viestinnän tarpeisiin. KOHO-järjestelmän tavoitteet ja vastuuhenkilöt tukevat tuotantoputkea mahdollisimman tehokkaasti. Vaikka ainoastaan lopputulos merkitsee, ero syntyy yksityiskohdissa, laadun tekijöissä”.