Sanomalan painokoneen automaatiojärjestelmä on uudistettu syksyn 2016 aikana. Käytössä ollut järjestelmä korvattiin modernilla saksalaisella EAE järjestelmällä, joka mahdollistaa entistä paremman painolaadun hallinnan. Järjestelmä perustuu kehittyneeseen graafiseen käyttöliittymään ja rakentuu standardien tietoliikenneväylien ympärille.

Samalla käyttöön otettiin myös automaattinen laadunhallintajärjestelmä. Automaattisesti väriä, kostutusta ja kohdistusta säätävä järjestelmä on asennettu parantamaan päällystetylle paperille tehtäviä heatset-tuotantoja. Järjestelmän toiminta perustuu älykkäisiin kameroihin, jotka kuvaavat paperirataa ja vertaavat kuvaa asiakkaan toimittamaan alkuperäiseen digitaaliseen sivuaineistoon. Ohjelmisto huolehtii tarvittavista säädöistä niin vesi-väritasapainon kuin nelivärikohdistuksen osalta.

Projekti toteutettiin yhteistyössä Sanomalan omien asiantuntijoiden ja EAE:n projektihenkilöstön kanssa. Hyvin suunniteltuna ja sopiviin palasiin vaiheistettuna vaativa projekti onnistuttiin toteuttamaan ilman merkittäviä tuotantohäiriöitä.