Tekniset tiedot

Sivuntaitto ja tulostus

Väriprofiilit ja asetukset

  • Sanomapaino väriprofiilit ja asetukset 2018
  • Väriprofiilit
  • Väriasetukset Photoshoppiin
  • Väriasetukset InDesigniin
  • PDF Preset InDesigniin
  • Pikaohje kaikkien asetusten käyttöönottoon
  • Oikeat värit sanomalehtipainatukseen, tilaa väriopas sanomapaino at sanoma.fi

Sivunsiirto