valokuva-01Ympäristöasioista huolehtiminen ja luonnonvarojen kestävä käyttö ovat keskeinen osa yritysvastuutamme. Ympäristöasioista olemme huolehtineet jo vuosia, sillä sanomalehtipaperi sekä painovärit ovat aina olleet sekä lukijoiden että sidosryhmiemme kiinnostuksen kohteena. Laatujärjestelmämme ISO 9001 sekä ympäristöjärjestelmämme ISO 14001 takaavat asiakkaalle varmuutta laadusta ja ympäristöasioiden hyvästä hoidosta.

Ympäristöä säästävä toiminta on laatuketjumme tärkeä osa. Keskeisinä huomionkohteina tuotannossa ovat materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen, kustannustehokkuus sekä laadun tasaisuus. Käytämme tuotannossamme uusiutuvia ja täysin kierrätettäviä raaka-aineita sekä haitattomia painovärejä. Tuotannon sivutuotteista 99 prosenttia saadaan ohjattua kierrätykseen tai hyötykäyttöön. Ammattitaitoinen henkilöstömme takaa, että jatkuva parantaminen näkyy joka päivä toimintamme laadussa ja vastuullisuudessa. Ympäristöasioita kehitetään yhdessä ympäristöasiantuntijan ja painojen yhteistyöhenkilöistä koostuvan tiimin kautta.

Käytämme vain vastuullisesti tuotettua paperia. Painopaperin hankinnassa noudatamme Sanoma-konsernin paperinostoperiaatteita. Tuemme metsäsertifiointia hyväksyttävänä tapana harjoittaa kestävää metsätaloutta, joten suosimme ostoissamme sertifioitua paperia.

Lue lisää:

Tutustu yritysvastuuraporttiin