Postitus

Moitteeton lopputulos sovitussa aikataulussa, juuri kuten pitikin. Haluamme olla vahva lenkki asiakkaan viestinnän ja markkinoinnin arvoketjussa. Olemme monipuolinen ja joustava painotalo sekä toimintavarma valinta valtakunnallisesti.

Palvelumme on yhdistelmä modernia digitaalista aineistonhallintaa, perinteistä ja tehokasta sanomalehtituotantoa yhdistettynä oikea-aikaiseen jakeluun. Lehden kokoa, sivumäärää ja paperilajeja varioimalla sekä liiteratkaisuja hyödyntämällä saadaan tehtyä sopiva ratkaisu moneen eri tarpeeseen. Tarjoamme mainostajille tehokkaan tuotteen ja nopean läpimenoajan markkinointiviestintään : sanomalehti tai mainossuora on moneen kokoon taipuva tuote, jonka huomioarvoa voidaan kasvattaa erilaisilla lisäpalveluilla.
Palvelu järjestetään asiaakkan tarpeet huomioiden, oli asiakkaalla sitten kohdennetumpi painotyö tai asiaa valtakunnallisesti. Sanomapainon palvelukokonaisuus on ympäristö (ISO 14001) sertifioitu.

Sanomapainon muodostavat kaksi sanomalehtipainoa: Sanomala (Vantaa) ja Savon Paino (Varkaus). Sanomapainon myynti ja hallinto sijaitsevat Sanomalassa Vantaalla. Kahden painomme yhteistyö tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden läpimenoaikojen lyhentämiseksi, sillä voimme huomioida alueellisuuden painojemme sijaitessa eri puolella Suomea. Painamme yhteenlaskettuna noin 1,5 miljoonaa lehteä päivässä.

Sanomapaino on osa Sanoma–konsernin Sanoma Media Finland liiketoimintayksikköä.

Lue lisää: